Чему ово служи, а можда и ради?

  • Место: Музеј Јована Цвијића, Јелене Ћетковић 5
  • Време: 2013 – 23. април, 30. мај и 20. новембар; 2012 - 17. август, 30. септембар
  • Трајање: 180 минута
  • Радионицу воде:

    уметници и едукатори ШКАРТ колектива и  кустоси Музеја града Београда 

Oткривањe и истраживањe употребних и украсних предмета из периода праисторије и антике и упознавањe са њиховом наменом у свакодневном животу.

Креативна, истраживачка и едукативна радионица Чему ово служи, а можда и ради? намењена је откривању и истраживању употребних и украсних предмета из периода праисторије и антике и упознавању са њиховом наменом у свакодневном животу.

Ток радионице:
На почетку радионице, деца у мањим групама или паровима, добијају фотографије предмета коришћених у праисторијско и античко доба. Кроз игру погађања, смишљају своју верзију намене предмета и дају им своје, измишљене називе. Такође, деца треба да у нашој свакодневици пронађу могући савремени „пар", тј. предмет исте или сличне намене. На основу измаштаног садржаја, у следећој фази осмишљавају и креирају „личну карту" за сваки предмет, која садржи назив и опис функције предмета. У последњој фази рада, откривамо шта су заправо аутентични називи и намене обрађених предмета.