Мале тајне иконописања

  • Место: Збирка икона Секулић, Узун Миркова 5/I спрат
  • Време: 2015 - 19. јул, 10ч; 2013 - 28. новембар, 14ч
  • Трајање: 120 минута
  • Узраст: 9 - 12 година
  • Број учесника: 8 - 12
  • Цена: 100 динара
  • Радионицу воде:

    Радионицу воде Александра Гедеон, дипломирани сликар (2013), студенти историје уметности Ана Врањеш и Тина Стојаковић 2015)и кустоси Музеја града Београда.

Шта је икона? Какво значење има? Како се слика икона?

Полазиште за радионицу је Збирка икона Секулић, у којој се у аутентичном ентеријеру налази највећа колекција икона коју је у Србији могуће видети на једном месту. Збирка се састоји од 165 икона насталих у периоду од XV до XX века на простору Србије, Македоније, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Хрватске, Италије, Грчке и Русије.

Ток радионице:

На почетку радионице, после кратког упознавања учесника са Збирком икона Секулић, следи презентација историјата иконописања. Посебна пажња биће посвећена анализи најчешћих тема и ликова који се сликају на иконама и начинима на које се представљају.

Учесници се потом упознају са техникама и материјалима који се користе при иконописању, а затим се објашњава техника сликања акрилним бојама на картону, која ће бити примењена током радионице.

Затим учесници, на основу претходно припремљених репродукција у боји, бирају коју ће икону сликати. Одабране иконе су једноставне тематике, с једном или две фигуре. Сваки учесник добија своју репродукцију и припремљену подлогу, црта своју икону, а затим је и боји.

Сви учесници своје радове могу да задрже након завршетка радионице.