Оштро око, веште руке

  • Место: Конак кнегиње Љубице, Кнеза Симе Марковића 8, двориште
  • Време: 2015 - 23. јул 11ч, 21. мај 15ч
  • Трајање: 120 минута
  • Узраст: 12 - 15 година
  • Број учесника: 15 - 18
  • Цена: 100 динара
  • Радионицу воде:

    Радионицу воде Јована Мијатовић, археолог-конзерватор и кустоси Музеја града Београда.

Пронађите делове истих посуда или фотографија и саставите их, сазнајте шта значи реч конзервација, откријте зашто конзервирамо предмете и споменике и научите на које још начине баштину можемо спасити од пропадања.

Радионица указује на значај конзервације, као једног од начина очувања културног наслеђа, а истовремено је прилика да деца спознају и развијају своје вештине и способности, а нарочито да се уче прецизности и стрпљењу.

Ток радионице:

Радионица почиње презентацијом током које се разговара о томе шта је конзервација, зашто се спроводи, на шта се све односи и зашто је важна, као и ко су конзерватори и где и шта тачно раде.

У следећој фази радионице учесницима се објашњавају активности на три различите станице – група се креће заједно и слуша упутства за рад на сваком пункту:
- археолошка сонда - симулација археолошког ископавања у базену испуњеном песком коришћењем археолошког алата,
- спајање делова фотографија старог Београда и
- проналажење делова истих керамичких предмета и њихово састављање лепљењем.

Следи практични део радионице у коме се учесници деле на три тима. Сваки тим ради на свом пункту по 20 минута, а затим се групе смењују, како би се свака група опробала у сваком задатку.
На крају радионице учесници добијају објашњења фотографија које су спајали и мали речник појмова који су коришћени током радионице.