Архитекта малог формата

  • Место: Конак кнегиње Љубице, Кнеза Симе Марковића 8
  • Време: 2013 - 13. децембар, 24. децембар; 2014 - 10. јануар, 29. јануар, 31. јануар
  • Трајање: 120 минута
  • Радионицу воде:

    ПРОЦЕС - едукативна архитектура и кустоси Музеја града Београда.

Кроз анализу одабраних цртежа Константина Јовановића учесници се упознају са неким од основних архитектонских појмова, a веза различитих архитектонских пројекција појашњава се уцртавањем елемената на основу објеката и убацивањем основа у пресек или на фасаду. Цртежи се на крају дорађују бојењем у акварел техници.

Полазиште за радионицу је изложба у Сали под сводовима Конака кнегиње Љубице Константин Јовановић: архитекта великог формата, ауторке Данијеле Ванушић, кустоскиње Музеја града Београда. Изложба је отворена до 28. фебруара 2014. године.

Ток радионице
На почетку радионице, вођењем кроз поставку које подразумева интерактивни обилазак изложбе прилагођен узрасту деце, учесници сазнају ко је био Константин Јовановић - из какве је породице потекао, како се образовао, где је све путовао, која су његова најзначајнија архитектонска дела и која од њих и данас красе сам центар Београда.

Затим се кроз анализу одабраних цртежа Константина Јовановића учесници упознају са неким од основних архитектонских појмова: шта је основа (план), пресек, фасада...

Да би се схватила веза између стварног облика и структуре простора и његове представе на цртежу, све време се паралелно приказују фотографије грађевина чији је аутор Константин Јовановић. Разговара се и о размери, врши се идентификација елемената (прозор, степенице, таваница, колики би у том простору био човек итд.).

Практични део радионице подразумева дорађивање цртежа и интервенисање на њима – уцртавање елемената на основу објеката (намештај, људи или нешто што учесници сами измаштају), са задатком да се онда таква основа убаци и у пресек или на фасаду, како би на тај начин схватили везу пројекција. После цртања би уследило дорађивање цртежа у акварел техници, тако да сваки учесник има један велики формат као свој рад.