Београд - Константинов и мој град

  • Место: Конак кнегиње Љубице
    Кнеза Симе Марковића 8
  • Време: 2013 - 10. децембар, 10ч; 12. децембар, 11ч; 20. децембар, 10ч; 2014 - 16. јануар, 12ч; 25. јануар, 11.30ч; 30. јануар, 12ч
  • Трајање: 120 минута

Израда богатих и слојевитих силуета Београда, опцртавањем и исецањем у картону. У силуетама се, поред сачуваних кућа Константина Јовановића и осталих постојећих грађевина, појављују и оне које су резултат дечије маште.

 

 

Полазиште за радионицу је изложба у Сали под сводовима Конака кнегиње Љубице Константин Јовановић: архитекта великог формата, ауторке Данијеле Ванушић, кустоскиње Музеја града Београда. Изложба је отворена до 28. фебруара 2014. године.

Tок радионице
На почетку радионице, вођењем кроз поставку које подразумева интерактивни обилазак изложбе прилагођен узрасту деце, учесници сазнају ко је био Константин Јовановић - из какве је породице потекао, како се образовао, где је све путовао... Нарочити нагласак се ставља на велики број Јовановићевих грађевина у самом центру Београда. Након оваквог тематског увода у задатак, кроз ближе упознавање са поменутим најзначајнијим грађевинама и сагледавање утицаја који оне имају на силуету града, као и разговора кроз који истражујемо каква је перцепција града у свести деце, прелази се на практични део радионице.

Полазиште за израду силуета града представљају Јовановићеве грађевине, које учесници опцртавају и исецају у картону. Потом се деле у групе и свака група за себе бира стварне или измаштава нове грађевине какве би волели да чине силуету њиховог града.

Резултат радионице je богата и слојевита силуета Београда у којој се, поред Јовановићевих и осталих постојећих грађевина, појављују и оне које су резултат дечије маште.