Шарено ткање

  • Место: Конак кнегиње Љубице, Кнеза Симе Марковића 8
  • Време: 2012 - 22. септембар, 13.30ч
  • Трајање: до 180 минута
  • Радионицу воде:

    Соња Росић, примењена уметница

Демонстрирање техника ткања и израда предмета на малом разбоју, упознавање са техником ткања прстима без употребе разбоја.

 

Радионица у оквиру гостујуће изложбе ХХ бијенале таписерије Панорама Секцијe за текстил и савремено одевање УЛУПУДС-а.

Ток радионице

После посебно прилагођеног вођења кроз поставку и упознавања са изложеним експонатима, следи демонстрирање технике ткања на малом разбоју и израда конкретних предмета. Деца ће се упознати и са техником ткања прстима без употребе разбоја: ручна израда гајтана, кићанки, позамантеријских трака и детаља. Технике не захтевају предзнање. Маштовитом употребом рециклираних материјала за ткање (новинска хартија, сламчице у боји, крпице, дрвени штапићи...) обезбеђује се динамичан и интересантан ток радионице.