Уклети неимар

  • Место: Конак кнегиње Љубице, Кнеза Симе Марковића 8, Сала под сводовима
  • Време: 2011 - 22. мај
  • Трајање: 150 - 180 минута
  • Узраст: 18 година
  • Број учесника: до 35
  • Цена: бесплатан улаз
  • Радионицу воде:

    Биљана и Братислав Бранковић, архитектe, Студио ПРОЦЕС.

Упознавање са опусом Богдана Богдановића и продукција креативног елабората инспирисаног животом и делом архитекте.

Подстицај за рад и разговор је изложба Уклети неимар, аутора Ивана Ристића, која је постављена у Сали под сводовима Конака кнегиње Љубице, са превасходним циљем да се учесници радионице упознају са начином рада и мишљења Богдана Богдановића.

Ток радионице: 

Обилазак изложбе и уводни разговор са музејским водичем са циљем да сематуранти упуте на ликовне, обликовне, филозофске, тематске, симболистичке и митске карактеристике Богдановићевих дела и једним oд студената архитектуре чији је рад изложен у поставци; формирање концепата учесника радионице кроз разговор са едукаторима; материјализација концепата.

Резултат радионице су макете од картона које представљају тродимензионалну или дводимензионалну интерпретацију уочених принципа на изложеним радовима и цртежи који приказују концепцију сваког рада, на сличан начин како је то радио и сам аутор.