Mотив капије у онострано у делима Богдана Богдановића

  • Место: Конак кнегиње Љубице, Кнеза Симе Марковића 8, Сала под сводовима
  • Време: 2011 - 13. и 15. јун
  • Трајање: 180 минута и 360 минута
  • Узраст: студенти архитектуре Архитектонског факултета у Београду
  • Број учесника: до 15
  • Цена: бесплатан улаз
  • Радионицу воде:

    Биљана и Братислав Бранковић, архитекти, Студио ПРОЦЕС.

Бављење мотивом капије који се појављује на споменицима Богдана Богдановића – сагледавање његовог третмана теме и савремено (ре)интерпретирање исте у контексту баште Конака.

Полазиште за радионицу је изложба Уклети неимар, аутора Ивана Ристића, постављена у Сали под сводовима Конака кнегиње Љубице. Подстицај за рад и разговор је презентација у којој су, поред истицања мотива "капије" у Богдановићевим делима, интегрисане и илустрације које показују исту тему у другим занимљивим контекстима, са циљем да заинтригирају учеснике да размотре и укључе аспект оностраног који се доводи у везу са овим Богдановићевим мотивом, на савремен начин.

Ток радионице:

Конципирање почиње презентацијом теме – мотива, следи брејнсторминг групе. Затим се формира заједнички концепт учесника радионице кроз разговор са модераторима кроз скицирање или израду радног модела.

Реализација: израда капије у размери 1:1 и постављање у предњем дворишту Конака, према нацрту са радионице.