Критичка синтеза

  • Место: Нова зграда Музеја града Београда, Ресавска 40б
  • Време: 2011 - 28. октобар, 2. новембар
  • Трајање: 180 минута
  • Радионицу воде:

    Биљана и Братислав Бранковић, Студио ПРОЦЕС.

Критички поглед на друштвену и урбану стварност, као и на прошлост, уз промишљање савремених вредности и поређење са некадашњим, које се могу уочити на фотографијама Аце Симића, дугогодишњег новинара "Политике'' и првог аутентичног српског фоторепортера, који нам је оставио вредно фотографско наслеђе.

Полазиште за радионицу је изложба ГРАДСКИ НОМАД - београдски записи фоторепортера Александра Аце Симића, аутора Дарка Ћирића, вишег кустоса Музеја града Београда, први пут у новој згради Музеја, у улици Ресавској 40б.

Ток радионице:

Радионица почиње вођењем кроз поставку и кратком причом о Александру Симићу.

За рад са учесницима су издвојене фотографије на којима се јасно читају вредности неговане у тадашњем друштвеном и градском животу; значајне личности и догађаји, као и снимци који бележе карактеристична места у граду.

Тема дискусије која ће потом уследити је објашњење контекста и садржаја фотографија његовог времена и њихово упоређивање са фотографијама савременог доба. Постављамо питања попут: Ко је најуочљивији у медијима данас? Чије је мишљење релевантно? У ком правцу се променио град? Шта можемо видети на улицама?...

Илустрације за сопствена запажања и одговоре на постављена питања траже се у данашњим новинама и магазинима. Своја критичка запажања учесници илуструју у техници колажа, као крајњег производа ове радионице; на одштампане фотографије Аце Симића лепе се исечци из савремених новина, са циљем да се истакну везе/контрасти/промене између налепљених и појава са фотографија; нпр. контраст неке естрадне појаве и окружење грађанског Београда или групе људи; примена неког исечка градског амбијента, мобилијара, натписа и сл. на старој фотографији тако да се скреће пажња на девалвацију града итд. Синтеза се, дакле, постиже лепљењем мотива из садашњости на Симићеве кадрове, а при изради колажа се од учесника очекује критички однос према савременом урбаном и друштвеном контексту.

На крају сваки учесник даје кратко образложење своје намере, а колажи ће бити укључени у збирну изложбу производа радионица у оквиру изложбе фотографија Аце Симића.

Материјал за радионицу: дневне новине, магазини и жута штампа које деца прикупљају пре одржавања саме радионице и копије фотографија Аце Симића које деца добијају одштампане и увећане.