Стриповање

  • Место: Нова зграда Музеја града Београда, Ресавска 40б
  • Време: 2011 - 22. октобар, 11. и 12. новембар
  • Трајање: 180 минута
  • Радионицу воде:

    Биљана и Братислав Бранковић, Студио ПРОЦЕС.  

Реконструисање мисли и разговора личности са фотографија Аце Симића, дугогодишњег новинара "Политике'' и првог аутентичног српског фоторепортера, који нам је оставио вредно фотографско наслеђе.

Полазиште за радионицу је изложба ГРАДСКИ НОМАД - београдски записи фоторепортера Александра Аце Симића, аутора Дарка Ћирића, вишег кустоса Музеја града Београда, први пут у новој згради Музеја, у улици Ресавској 40б.

 

Ток радионице: 

 

Током обиласка изложбе, којом је приказан својеврсни портрет Београда из 20-их, 30-их и 60-их година 20. века,у разговору са едукаторима деца сазнају о друштвено-историјском контексту изабраних сцена и добијају подстицај да дају своје виђење прошлости и изразе емоције на дате сцене. На великом броју фотографија појављују се важне историјске личности или наши суграђани ухваћени у неком од тренутака свакодневног живота, обично у виду интеракције, а сам Београд се, у главној улози или као позадина, намеће својим ведутама и препознатљивом атмосфером.

 

Циљ радионице је имагинарна реконструкција мисли личности са фотографија, измаштани коментари или дијалозиактера фотографија на тај начин што деца на одштампане фотографије лепе “облачиће” и у њима исписују текстове.