Живети заједно: Како смо некада живели на Балкану

  • Место: Конак кнегиње Љубице, Кнеза Симе Марковића 8
  • Време: 2012 - 8. и 22. јул, 12ч
  • Трајање: 90 минута
  • Узраст: 6 - 14 година
  • Радионицу воде:

    М.А. Данијела Ванушић, историчарка уметности, кустос Музеја града Београда и 
    мр Катарина Митровић, историчарка уметности, кустос Историјског музеја Србије.

Упознавање са животом (облачење, обичаји, понашање, исхрана и начин становања) обичних људи који су насељавали Балкан за време Отоманске владавине и како су, упркос разликама, живели једни поред других тадашњи становници Београда (Турци, Срби, Грци, Јевреји, Цинцари...)

Живети заједноје едукативна дечја радионица која се одржава као део пратећег програма изложбеПрича о Балкану.

Радионица се бави животом обичних људи који су насељавали Балкан за време Отоманске владавине. Циљ је да деца кроз историју упознају како се одвијао свакодневни живот у време када је наша земља била део Османске царевине, какви су закони владали и како су упркос разликама у језику, вероисповести, облачењу, исхрани и понашању заједно, једни поред других, живели Турци, Срби, Грци, Јевреји, Цинцари и остали народи у некадашњем Београду.

Ток радионице:

На почетку радионице деца се укратко упознају са историјом Балканског полуострва. Потом следи кратак документарни филм који је снимљен на основу оригиналних фотографија и филмских записа о свакодневном животу обичних људи на Балкану.Затим се кроз причу и различит визуелни материјал прилагођен узрасту, деца упознају са разликама и сличностима у облачењу, обичајима, понашању, исхрани и начину становања некадашњих становника Београда.

На крају свако дете добија едукативни материјал који проучава заједно са едукаторима. Кроз слике и разговоре деци ће се омогућити да сами праве паралеле и откривају које су се то речи, обичаји и елементи културе из ''турског доба" сачували до данас.