Чаробни вез

  • Место: Конак кнегиње Љубице, Сала под сводовима
  • Време: 2012 - 16. септембар, 10h
  • Трајање: 180 минута
  • Радионицу воде:

    Оливера Милуновић, примењена уметница.

Упознавање са традиционалним вредностима веза и практичан рад у техници веза.

Радионица у оквиру гостујуће изложбе ХХ бијенале таписерије Панорама Секцијe за текстил и савремено одевање УЛУПУДС-а.

Ток радионице

После посебно прилагођеног вођења кроз поставку и упознавања са изложеним експонатима, следи осмишљавање мотива који ће деца нацртати на папиру, а затим пренети на материјал и реализовати у техници веза. Уз практичан рад полазници ће се упознати са традиционалним вредностима веза као елементом народних ношњи разних народа.