Београвирање

  • Место: онак кнегиње Љубице, Кнеза Симе Марковића 8
  • Време: 2012 - 17. децембар 10h, 21. децембар, 14h и 23. децембар; 12h, 2013 - 9. и 14. јануар, 11h и 19. јануар, 14h
  • Трајање: 150 - 180 минута
  • Радионицу воде:

    Снежана Пантелић, дипломирани сликар и кустоси Музеја града Београда. 

Израда мини гравира Београда или неког од његових карактеристичних симбола, кроз упознавање са техником линореза - цртање, гравирање и прављење отиска.  

Полазиште за радионицу је тематска изложба у Сали под сводовима Конака кнегиње Љубице Брег за размишљање - Београд на гравирама од 16. до 19. века, аутора Владимира Томића, кустоса Музеја града Београда.

Ток радионице:

Први део радионице, у Сали под сводовима, подразумева интерактивни обилазак изложбе прилагођен узрасту деце. Током вођења кроз поставку, учесници се упознају са ликовним вредностима, старим техникама израде, као и са документарном вредношћу гравира.

Други део радионице одвија се испред горње диванхане Конака, где ће учесницима посебно бити објашњена техника линореза и начин његове примене данас. Следи практични део радионице током којег учесници израђују скице за линорез на папиру, а затим тако добијене цртеже гравирају - преносе на плоче за линорез. Последњи корак у овом делу радионице је прављење отиска у изабраној боји. На тај начин, сваки учесник ће направити своју мини гравиру Београда или неког његовог дела за који је посебно везан или који сматра значајним. На самом крају је предвиђено представљање појединачних радова целој групи.