Путовање у будућност

  • Место: Конак кнегиње Љубице, Кнеза Симе Марковића 8; Музеј Јована Цвијића, Јелене Ћетковић 5
  • Време: 2013 - 24. и 31. јул
  • Трајање: 150 минута
  • Радионицу воде:

    Ивана Богићевић Леко и кустоси Музеја града Београда 

Упознавање појма баштине кроз причу о успоменама, истраживања ентеријера дечјих соба и поређења простора некада и данас. 

На почетку радионице, кроз представљање драгих предмета које су донели, причом о успоменама говоримо и о томе шта је баштина и зашто је важна.

Од фотографија, донетих или послатих на мејл (упутство је ниже у тексту), бирамо ''најзанимљивије'' собе, а учесници се, подељени у групе, ''селе" у 3013. годину. Свака група добија по једну одабрану фотографију на основу које се прави мало "археолошко истраживање". Собе постају локалитети, а после кратког увода који се односи на то како се врши археолошко истраживање и шта све подразумева, на основу ''затеченог стања собе'', група треба да закључи: ко су људи који су ту живели пре хиљаду година (2013), како су живели, чиме су се бавили, како су се забављали, шта су јели... Потом групе презентују резултате истраживања, а радионица се наставља поређењем сличности и разлика композиција простора некада (кућа Јована Цвијића или Конак кнегиње Љубице) и сада.

Следи дискусија о томе на основу чега су учесници изводили закључке током истраживања, шта би човеку будућности могло било најзанимљивије из нашег времена, а на самом крају правимо и критички осврт на то шта ми данас сматрамо "модерним и прогресивним". Радионица се завршава тако што свака група скицира ''собу будућности'' и представља је.

Потребно је да учесници до уторка, 23. јула тј. до уторка, 30. јула (у зависности за који се датум пријављују) пошаљу на исти мејл који важи и за пријаве, фотографију своје собе или да је донесу са собом (фотографија се може показати и на апарату или телефону), као и један драг предмет или бар фотографију тог предмета.