Становање у средњовековном Београду

  • Предавач: др Дејан Радичевић, Филозофски факултет у Београду
  • Локација: Конак кнегиње Љубице, Кнеза Симе Марковића 8
  • Датум: понедељак, 5.октобар 2015, у 18ч

Грађа за проучавање становања у средњовековном Београду и најближој околини заснована је на резултатима археолошких истраживања спроведених током друге половине прошлог века. У предавању ће бити размотрена расположива грађа, од старијих истраживача већ систематизована на начин који, с једне стране, омогућава њену прегледност, а, с друге стране - увид у елементе архитектуре и конструкцију различитих објеката за становање. 

Грађа је распоређена у два главна хронолошка оквира, установљена првенствено на основу покретног археолошког материјала пронађеног у истраженим објектима. Прво раздобље обухвата столећа раног средњег века, од најстаријих трагова словенског насељавања у околини рановизантијског Сингедонона, преко пословењеног Београда VII-IX века, до пограничног византијског града XI-XII века. Други период обухвата примере из угарског и српског Београда до коначног пада под турску власт.