Јеврејски идентитет и оријенталистичко обликовање фунерарних споменика на сефардском гробљу у Београду

  • Предавач: Вук Даутовић, МА, Одељење за историју уметности, Филозофски факултет, Универзитет у Београду
  • Локација: Конак кнегиње Љубице, Кнеза Симе Марковића 8
  • Датум: понедељак, 9. мај. 2016, у 18h

Важан вид јеврејске визуелне културе, коме до сада није посвећивана знатна пажња, представљају фунерарни споменици обликовани и декорисани према принципима оријенталистички схваћене архитектуре. Ове репрезентативне гробнице настале у првим деценијама XX века, на сефардском јеврејском гробљу у Београду, сведочанство су прихватања и апропријације ових идеја у приватно-јавној сфери, каква је простор јеврејског гробља.

Гробнице породица: Талви, Алкалај, Мошић и де Мајо, јасно су оријенталистички конципиране, без паралела у дотадашњој пракси нити ширим токовима фунерарне архитектуре на простору Београда. Разматрање поменутих гробница, доприноси бољем разумевању везе оријентализма и исказивања јеврејског идентитета, као и прихватању ових концепата од стране истакнутих београдских Јевреја.