Calls for Tenders

There is no translation available.

1i

2i
3i

4i

5i

There is no translation available.

There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 03/20
ДОКУМЕНТИ: позив за подношење понуда, конкурсна документција, измне и допуне техничке документације, продужење рока за подношење понуда, одлука о додели уговора

Last modified on Friday, 10 July 2020
There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 2-2/2020
ДОКУМЕНТИ: конкурсна документција, позив за подношење понуда, одлука о додели уговора
ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

Last modified on Thursday, 07 May 2020
There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 02/2020
ДОКУМЕНТИ: Конкурсна документција, Позив за подношење понуда, Одлука о додели уговора, Обавештење о закљученом уговору

Last modified on Friday, 29 May 2020
There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 01/2020
ДОКУМЕНТИ: Конкурсна документција, Позив за подношење понуда, Одлука о додели уговора

Last modified on Thursday, 02 April 2020
There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 06/2019
ДОКУМЕНТИ: Конкурсна документција, Позив за подношење понуда, Одлука о обустави поступка

Last modified on Friday, 27 December 2019
There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 02/2019
ДОКУМЕНТИ: Конкурсна документција, Позив за подношење понуда, Одлука о додели уговора, Обавештење о закљученом уговору

Last modified on Saturday, 22 February 2020
There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 06/2019
ДОКУМЕНТИ: Конкурсна документција, Позив за подношење понуда, Одлука о додели уговора, Обавештенје о закљученом уговору

Last modified on Tuesday, 17 December 2019
There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 05/2019
ДОКУМЕНТИ: Конкурсна документција, Позив за подношење понуда, Одговор, Измена конкурсне документације, Одлука о додели уговора

Last modified on Tuesday, 28 January 2020
There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 04/2019 - отворени поступак
ДОКУМЕНТИ: Конкурсна документција, Позив за подношење понуда, Одлука о обустави поступка

Last modified on Friday, 22 November 2019
There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 04/2019 - отворени поступак
ДОКУМЕНТИ: Конкурсна документција, Позив за подношење понуда

Last modified on Wednesday, 09 October 2019
There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 03/2019
ДОКУМЕНТИ: Конкурсна документција, Позив за подношење понуда, Одлука о додели уговора, Обавештење о закљученом уговору

Last modified on Tuesday, 06 August 2019
There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 02/2019 - отворени поступак
ДОКУМЕНТИ: Конкурсна документција, Позив за подношење понуда, Одлука о додели уговора, Обавештење о закљученом уговору

Last modified on Friday, 12 July 2019
There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 01/2019 - отворени поступак
ДОКУМЕНТИ: Конкурсна документција, Позив за подношење понуда, Одлука о додели уговора

Last modified on Thursday, 25 April 2019
There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ЈНМВ 5/18
ДОКУМЕНТИ: Конкурсна документција, Позив за подношење понуда, Одлука о додели уговора

Last modified on Tuesday, 04 December 2018
There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ЈНМВ 4/18
ДОКУМЕНТИ: Конкурсна документција, Позив за подношење понуда, Одлука о додели уговора

Last modified on Thursday, 08 November 2018
There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ЈНМВ 4/18
ДОКУМЕНТИ: Конкурсна документција, Позив за подношење понуда

Last modified on Wednesday, 10 October 2018
There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ВЈН: 03/18
ДОКУМЕНТИ: Конкурсна документција, Позив за подношење понуда

Last modified on Tuesday, 09 October 2018
There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 2/2018
ДОКУМЕНТИ: Конкурсна документција, Позив за подношење понуда, Oдлука о додели уговора, Oбавештење о закљученом уговору

Last modified on Monday, 14 May 2018
There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 1/2018
ДОКУМЕНТИ: Конкурсна документција, Позив за подношење понуда

Last modified on Tuesday, 20 March 2018
There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 1/2018
ДОКУМЕНТИ: Конкурсна документција, Позив за подношење понуда, Oдлука о додели уговора

Last modified on Wednesday, 28 March 2018
There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 3/2017
ДОКУМЕНТИ: Конкурсна документција, Позив за подношење понуда, Одлука о додели уговора

Last modified on Tuesday, 26 September 2017
There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 2/2017
ДОКУМЕНТИ: Конкурсна документција, Позив за подношење понуда, Одлука о додели уговора

Last modified on Tuesday, 18 July 2017
There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 2/2017
ДОКУМЕНТИ: Конкурсна документција, Позив за подношење понуда, Одговор понуђачу, Одлука о обустави поступка

Last modified on Tuesday, 13 June 2017
There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 1/2017
ДОКУМЕНТИ: Конкурсна документција, Позив за подношење понуда, Измена конкурсне документације, Одговор Комисије на захтев за додатним појашњењима, Oдлука о додели уговора, Обавештење о закљученом уговору

Last modified on Friday, 12 May 2017
There is no translation available.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 6/2016
ДОКУМЕНТИ: Конкурсна документција, Позив за подношење понуда, Продужење рока за пријаву, Измена конкурсне документације

Page 1 of 2

Архива јавник набавки

Contact

Administration Building
Zmaj Jovina 1, Belgrade
011 263 58 86
Fax: 011 3283 504
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.