[Бранкова улица]

  • Era/Century: 20th
  • Author: Jeremija Stanojević
  • Dating: око 1931.
  • Material: photo paper
  • Technique: photography
  • Dimensions: висина 6.2, ширина 8.8 cm
  • ID Number: висина 6.2, ширина 8.8 cm
  • Property: Belgrade City Museum
  • On Display: No
There is no translation available.

© Услови коришћења

Бранкова улица, од Улице царице Милице према Сави. Виде се стара и нова регулациона линија, због које су приземнице са десне стране срушене, а вишеспратница иза њих тиме се нашла на Бранковој улици. Она и данас постоји на броју 10.

Contact

Angelina Banković
Urban Planning and Architecture
1 Zmaj Jovina Street, Belgrade
+381 11 263 08 25
Mobile: 060 500 51 63
Fax: +381 11 328 35 04
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
vCard