[Бранкова улица]

  • Era/Century: 20th
  • Author: Jeremija Stanojević
  • Dating: око 1930.
  • Street: Brankova
  • Material: photo paper
  • Technique: photography
  • Dimensions: висина 6.2, ширина 8.8 cm
  • ID Number: УР 8899
  • Property: Belgrade City Museum
  • On Display: No
There is no translation available.

© Услови коришћења

Бранкова улица на углу са Поп Лукином. Види се стара ниска зграда на левом крају, на чијем месту је 1969. године подигнута зграда Службе друштвеног књиговодства (СДК), по пројекту архитекте Петра Вуловића.

Contact

Angelina Banković
Urban Planning and Architecture
1 Zmaj Jovina Street, Belgrade
+381 11 263 08 25
Mobile: 060 500 51 63
Fax: +381 11 328 35 04
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
vCard