[Бранкова улица]

  • Era/Century: 20th
  • Author: Jeremija Stanojević
  • Dating: око 1930.
  • Street: Brankova
  • Material: photo paper
  • Technique: photography
  • Dimensions: висина 6.2, ширина 8.8 cm
  • ID Number: УР 8931
  • Property: Belgrade City Museum
  • On Display: No
There is no translation available.

© Услови коришћења

Бранкова улица, снимљена са вишеспратнице из Поп Лукине. Снимљен је део улице који више не постоји, као и стара приземница на броју 32. Десно, на броју 30, је нова вишеспратница која, у измењеном облику, постоји и данас на истом броју .

Contact

Angelina Banković
Urban Planning and Architecture
1 Zmaj Jovina Street, Belgrade
+381 11 263 08 25
Mobile: 060 500 51 63
Fax: +381 11 328 35 04
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
vCard