Савезна грађевинска комора

  • Era/Century: 20th
  • Dating: 1959.
  • Material: ozolide paper
  • Technique: printing
  • Dimensions: ширина 49,8 х висина 71 цм
  • ID Number: ЛМЗ_29
  • Property: Belgrade City Museum
  • On Display: No
There is no translation available.

Пројекат Савезне грађевинске коморе са ситуацијом објекта, између улица Булевар револуције (данас Билевар краља Александра), Ивана Милутиновића (данас Кнегиње Зорке) и Кумановске, рађена у размери 1:500. У питању је конкурсни рад са шифром СКГ 123, који није сигниран.

© Услови коришћења

Contact

Angelina Banković
Urban Planning and Architecture
1 Zmaj Jovina Street, Belgrade
+381 11 263 08 25
Mobile: 060 500 51 63
Fax: +381 11 328 35 04
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
vCard