Бранислав Нушић на сцени

  • Dating: 1924.
  • Material: photo paper
  • Technique: photography
  • Dimensions: дужина 25.5, ширина 21 cm
  • ID Number: БН 278
  • Property: Belgrade City Museum
  • On Display: No
There is no translation available.

© Услови коришћења

Фотографија аутора Милана Шимића приказује Нушића са малим глумцима Сташком Предић и Владом Пешиком. На полеђини фотографије је запис: „Ага са децом из ‘Наше деце’ у Липику“.

Published in Literature and Culture

Contact

Tatjana Korićanac
Education and Science
1 Zmaj Jovina Street, 11000 Belgrade
+381 11 323 83 97
Mobile: +381 60 500 51 29
Fax: +381 11 328 35 04
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
vCard