Бранислав Нушић

  • Author: Pjer Križanić
  • Dating: 1924.
  • Technique: Indian ink
  • Dimensions: дужина 31, ширина 19.5 cm
  • ID Number: БН 73
  • Property: Belgrade City Museum
  • On Display: No
There is no translation available.

© Услови коришћења

Сигн. д. л.: Пјер 1924.

Особеност Легата чине портрети и карикатуре Бранислава Нушића, највећим делом настали 1924. године поводом прославе 60 година живота и 40 година његовог књижевног стваралаштва. Међу ауторима су највећа дела југословенског сликарства међуратног периода: Урош Предић, Владимир Филаковац, Богослав Коњевод, Миленко Шербан, Пјер Крижанић, Марко Мурат, Бета Вукановић, Марко Брежанин и други.

Published in Literature and Culture

Contact

Tatjana Korićanac
Education and Science
1 Zmaj Jovina Street, 11000 Belgrade
+381 11 323 83 97
Mobile: +381 60 500 51 29
Fax: +381 11 328 35 04
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
vCard