Глагољење

  • Место: Спомен-музеј Иве Андрића, Андрићев венац 8/I
  • Време: 2015 - 5. март 13ч; 2014 - 27. септембар 13.30, 23. септембар 15ч, 20. септембар 14ч
  • Трајање: 120 минута
  • Узраст: 13 - 15 година
  • Број учесника: 12 - 15
  • Цена: 100 динара
  • Радионицу воде:

    Радионицу воде Јована Мијатовић, археолог-конзерватор и кустоси Музеја града Београда.

There is no translation available.

Сазнајте зашто пишемо ћирилицом, подсетите се улоге Доситеја и Вука у развоју нашег језика и писма, научите слова глагољице исписујући мисли Иве Андрића најстаријим словенским писмом...

Радионица има за циљ да покаже значај језика и писмености и да деца на забаван и креативан начин науче како се развијао српски језик и наше писмо – ћирилица.

Ток радионице:

Радионица почиње кратким представљањем развоја ћирилице, од глагољице Ћирила и Методија до реформе језика Вука Караџића. Презентација садржи и причу о нашем једином Нобеловцу књижевнику Иви Андрићу, чије ће мисли учесници исписивати словима глагољице.
Након презентације деца се деле у тимове који носе имена Андрићевих приповетки или романа. Сваки тим има задатак да ''преведе'' по један одломак одабраног Андрићевог текста о Београду или о језику, на тај начин што сваки члан тима глагољицом исписује појединачне речи, које затим цео тим спаја у реченице и лепи. Претходно је потребно пронаћи одговарајући знак глагољице за свако слово ћирилице. Пише се перима и тушевима у боји.