A Mirror of History - Images taken by Belgrade Photojournalists 1930-1941

  • Location: Belgrade City Museum, Resavska 40b
  • Date: October 15 - November 15, 2015
  • Organisation:

    Belgrade City Museum

  • Impressum:

    Darko Ćirić, author of exhibition and catalogue; Dragana Lacmanović and arch. Bojana Đurović, design of exhibition; Dragana Lacmanović, design of catalogue; Produkcija 64, producing of exhibition

The exhibition presents a valuable photo collection of Svetozar Grdijan which deserves to be praised as a supreme achievement of Serbian photo journalism before World War II.

The exhibition is divided into several thematic units: The Royal Family, Politics, Events, Society, The City and Sports. The photos that illustrate Belgraders’ social life between the two world wars are the most valuable. By documenting through photos the activities of charity societies, various civic associations, professional and sport clubs, hospitals, schools, shows, parties, trials and sport events, the photo journalist Svetozar Grdijan demonstrated a high level of dedication and professionalism.

The collection was formed after the belongings of the pre-war photo journalist and photography editor of the Vreme magazine Svetozar Grdijan had been purchased by the Belgrade City Museum; they had been offered to the Museum by Grdijan’s wife Katarina–Katica Grdijan in 1970. The belongings include 11,000 original negatives, professional photos taken (with the exception of a few items) during the 1930s. Photos of Grdijan’s friends and relatives that he managed to collect and preserve also make a part of the collection.

Unfortunately, we know very little of Svetozar Grdijan, his life, professional work and the dramatic and tragic years of his life.

Изложба је подељена у неколико тематских целина: Краљевска породица, Политика, Догађаји, Друшво, Град и Спорт. Највећу документарну вредност имају снимци који илуструју друштвени живот Београда између два светска рата. Фотографишући рад хуманитарних друштава, разних удружења грађана, струковних и спортских клубова, болница, школа, изложби, ревија, забава, судске процесе и спортске манифестације, фоторепортер Светозар Грдијан достиже висок ниво посвећености и професионалности.

Збирка је настала након откупа заоставштине предратног фоторепортера и уредника фотографије листа Време Светозара Грдијана, који је 1970. Музеју града Београда понудила његова супруга Катарина-Катица Грдијан. У заоставштини се налазило око 11.000 изворних негатива, професионалних фотографских снимака, насталих, осим неколико изузетака, током четврте деценије ХХ века. Део збирке представљају и снимци Грдијанових пријатеља, колега и рођака које је он успео да сакупи и сачува.

О Светозару Грдијану, његовом животу, професионалном раду, драматичним и трагичним годинама живота, на жалост знамо веома мало.