аутор: Магдалена Ивковића

148 страна

формат: 24х28 цм

повез: мек

Београд 2015.
500,00 дин

Свадба у вароши Младеновац: Свадбени обичаји у младеновачком крају од краја XIX до почетка XXI века

Preloader

Свадбени обичаји у младеновачком крају представљени су у раздобљу од краја XIX до почетка XXI века, у време када настају најдубље социјалне и економске промене, које су радикално утицале на преображај традиционалне културе села.

Многи елементи свадбених обичаја који су заступљени у младеновачком крају познати су на ширем културном простору. То се нарочито огледа у обредима преласка невесте из једне породице у другу, као и у обредима увођења невесте у домаћи култ младожењиног дома.

Циклус свадбених обичаја сагледан је на основу два модела: традиционалног који обухвата време до средине XX века, и савременог од шездесетих година XX века до данас (почетак XXI века).

Традиционална свадба је дуго опстајала нарочито у сеоској средини. Структура свадбеног ритуала имала је више варијанти, али оно што се сматрало идентитетом и наслеђем морало је да се спроведе према прописаном реду, јер се дубоко веровало да је понашање свих у ритуалу имало утицаја првенствено на живот младенаца.