ауторке: Ника Стругар Бевц и Весна Бикић

издавачи: Музеј града Београда и Археолошки институт, Београд

ISBN: 978-86-6433-022-0 и ISBN 977-03-5002-400-1

број страна: 136

повез: мек

Београд 2019.
900,00 дин

Барокни Београд: преображаји 1717-1739.

Preloader

Књига Барокни Београд за тему има врло кратак али исто тако и веома буран и занимљив период историје Београда и Србије. Проткан борбом Хазбуршког царства и Отоманске империје за превласт на европском тлу период је обележен великом грађевинском активношћу, променом културних и верских образаца и етничке структуре града.

Ауторке су вишегодишњим истраживањем историјских извора, материјалних остатака и археолошких трагова стекле прецизну слику о Београду и животу у њему у овом периоду коју су на прегледан и јасан начин преточиле у ову богато илустровану публикацију.