аутор: Татјана Корићанац

резиме: енглески

број страна: 192

повез: полутврд

Београд 2006.

Дворска библиотека деспота Стефана Лазаревића

Preloader

Ова књижевна студија подељена је у две тематске целине. У првој су дати општи појмови о настанку и природи српских средњовековних рукописа, као и о поетици тадашњих књижевних жанрова. Други део, у каталошком облику, обухвата попис рукописа који су можда били у саставу Деспотове дворске библиотеке у Београду. Некадашња богата дворска књижница деспота Стефана Лазаревића (1377–1427) данас је сведена на десетак рукописа, од којих је већина у поседу великих руских библиотека, збирки и архива. Та мала сачувана рукописна колекција, у којој четири примерка имају недвосмислен запис о припадности деспотовој библиотеци, мисаоно, духовно и стилски се укључује у шири круг ресавских рукописа, насталих за време живота Стефана Лазаревића.