Форма, примена, уметност

  • Локација: Музеј града Београда, Ресавска 40б
  • Датум: 8-26. мај 2018.
  • Организација:

    Факултет примењених уметности у Београду и Музеј града Београда

Изложба приказује појединачне праксе 99 аутора као представника уметничких и научних дисциплина којима се баве, а кроз које нам се пружа увид у њихове индивидуалне стваралачке способности, ученост, преокупације, начине размишљања и сагледавања стварности.

Контекст Факултета, као средиште уметничког, научног живота и образовања, смешта ове разноврсне праксе у једну целовиту схему, и саму подељену на сегменте, одговарајуће дисциплинама које се проучавају на Факултету: Дизајн ентеријера и намештаја, Примењено вајарство, Примењено сликарство, Примењена графика, Керамика, Текстил, Костим, Сценографија, Индустријски дизајн, Графички дизајн и Конзервација и рестаурација.

Педагошки и менторски утицај наставника, на изложби је илустрован у форми видео и фотодокументације на екранима, а кроз одабране индивидуалне и тимске пројекте и остварења алумнија ФПУ.

Изложбу прати богат пратећи програм, где је сваки дан у току трајања изложбе посвећен једној области која се проучава на Факултету.

Програм се реализује у форми презентација и разговора са наставницима, тематских предавања и радионица отворених за најширу публику.