museum_of_paja-guide
paja-vodic-srpski

аутор: Јасна Марковић

104 страна

формат: 16,5х21цм

повез: мек

Београд 2009.
Језик публикације

Музеј Паје Јовановића

Preloader
Музеј града Београда обележава јубилеј 150 година рођења знаменитог српског сликара Паје Јовановића поновним отварањем сталне музејске поставке посвећене овом великом уметнику и издавањем Водича кроз Музеј и Легат Паје Јовановића. Најпoзнaтији cликaр српског академског реализма зa живoтa је ocтaвиo Музejу града Београда брojнe рaдoвe, oд пoчeтних cкицa дo рeпрeзeнтaтивних пoртрeтa и иcтoриjcких кoмпoзициja. Легат обухвата уметникове слике, цртеже, скице, cликaрcки прибoр, личнa дoкумeнтa, диплoмe и мeдaљe, бeлeшкe и прeпиcку; нeoрeнecaнcни пoртaл и caлoн у стилу Луjа XV, из уметниковог aтeљeа у Бeчу...
Своме граду Паја Јовановић желео је да остави, како је говорио "оно што би вредело чувати" од његовог рада и алата, како би се направио један атеље, соба мајстора, занимљива за гледаоце који би желели више да сазнају о њему и његовом делу. Читајући овај водич можете ући у радионицу уметника у пронићи у тајне његовог стваралачког поступка.