Константин А. Јовановић: Архитекта великог формата

  • Локација: Конак кнегиње Љубице, Кнеза Симе Марковића 8
  • Датум: 15. октобра 2013 - 31. јануара 2014.
  • Импресум:

    Данијела Ванушић, аутор; Бодин Јовановић, уредник; Миодраг Нинић, дизајн поставке; Мина Пишчевић, графички дизајн; Војислав Радовановић, видео; Продукција 64, реализација.

Константин А. Јовановић (1849–1923) припада генерацији архитеката који су на прелазу из 19. у 20. век својим градитељским рукописом додатно утицали на репрезентативни развој централног језгра, дајући Београду изглед савремене европске престонице. Захваљујући, пре свега, згради Народне банке, као и осталим делима, чији највећи део и данас постоји, име Константина Јовановића постало је део културног идентитета београдске средине. И мада је његова стваралачка биографија, након вишедеценијских истраживања различитих генерација, у великој мери реконструисана, његова индивидуалност, живот и историјски лик остали су недовољно познати.

Изложба Константин A. Јовановић: Архитекта великог формата посвећена обележавању 165 година од рођења једног од најугледнијих српских архитеката, покушај је да се јавности представи, не само градитељска већ и лична Јовановићева биографија. Захваљујући постојању богатог фонда који се чува у Музеју града Београда, нова истраживања открила су до сада непознате детаље из његовог живота који су, посматрани у ширем контексту, оживели лик Константина Јовановића.

Полазећи од породице као основе за афирмацију, развој и усмерење Јовановићеве индивидуалности, и пратећи хронолошки ток његовог живота осветљени су одређени друштвени, културни и политички феномени који су имали пресудну важност за његово лично, професионално и уметничко обликовање. Породични углед, блиске везе са владајућим домом Обреновића, као и пријатељства са другим моћним људима епохе омогућили су Константину Јовановићу да у складу са жељеним моралним, националним, интелектуалним и естетским нормама обликује свој живот и идентитет.

Бројне сегменте кроз које се може сагледати једна личност у историјској перспективи свели смо на пет целина. Пратећи хронолошки редослед догађаја, покушали смо да ре/конструишемо начин на који је Јовановић водио свој живот и да, свеобухватно посматрано, прикажемо резултате таквог живота.

Видео